[Power BI] Trực quan hoá hệ thống giao thông Việt Nam

Đây là một project proof of concept với tính năng default Maps của Power BI. Project này sẽ visualize hệ thống hạ tầng của Việt Nam với số lượng cảng biển, sân bay và ga tàu. (Bạn có thể interact với báo cáo thông qua các lựa chọn ở từng trang). Đây là một tính năng mạnh của Power BI khi báo cáo không phải dạng static mà là interactive.