Xbar-s Control Charts

Xin chào các bạn, Bài viết này là bài lược dịch tiếng Việt của mình từ bài “Xbar-s Control Charts: Part 1“. Các bạn có thể xem bài viết gốc tại đây. Bài viết gốc thì rất hay trong việc giải thích cách hình thành của Biểu đồ Kiểm soát Xbar-s (tức Xbar-s control chart). …

Xbar-s Control Charts Read More »