thinking

Chuyện chức danh giáo sư năm 2017 và vấn đề phân biệt vùng miền

Chuyện này chẳng có vui gì nhưng nó rành rành ra đó nên tôi cũng theo dòng thời sự muốn góp ý vài điều. Có hay không chuyện phân biệt vùng miền trong việc phong các chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS)? Nếu chỉ nhìn vào data năm 2017 thì thực sự …

Chuyện chức danh giáo sư năm 2017 và vấn đề phân biệt vùng miền Read More »

Scroll to Top