Ngành công nghiệp phần mềm và việc hưởng lợi từ sự phát triển của ngành công nghiệp phần cứng

[Lược dịch từ bài báo The Free Lunch Is Over: A Fundamental Turn Toward Concurrency in Software] Có một hiệu ứng thú vị được gọi là “Dù cho Andy [Grow] có đưa ra [nền tảng phần cứng hỗ trợ tốc độ xử lý dữ liệu] bao nhiêu thì Bill [Gates] cũng sẽ dùng hết”. Cho …

Ngành công nghiệp phần mềm và việc hưởng lợi từ sự phát triển của ngành công nghiệp phần cứng Read More »