Hướng dẫn cách sử dụng REST API trong Flask với SQLAlchemy và Marshmallow

Chào các bạn, Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng REST API ( Create, Read, Update, Delete) trong flask với SQLAlchemy như là cơ sở dữ liệu và Marshmallow như là một schema để dễ dàng chuyển đổi dữ liệu từ SQLAlchemy sang định dạng JSON. 1) Nhập các thư viện …

Hướng dẫn cách sử dụng REST API trong Flask với SQLAlchemy và Marshmallow Read More »