Thiên ngoại hữu thiên

Không gian vô cùng vô tận, cuộc sống vô cùng vô tận, ngoài cuộc sống còn có cuộc sống, bất khả tư nghị. Nếu tinh thần tư tưởng bị mắc kẹt vào một nơi nào đó, dù đó là địa đàng liễu thắm hoa vàng, núi xanh suối trong , giai nhân tuyệt thế thì …

Thiên ngoại hữu thiên Read More »