Giải thích q-learning trong học – tăng – cường (reinforcement learning)

Một trong những thuật toán yêu thích mà tôi đã được học khi tham gia khóa học tăng cường (reinforcement learning) là q-learning. Lý do có lẽ là do nó khá dễ hiểu và có thể coding được. Bài viết này sẽ thảo luận về q-learning và thuật toán đằng sau nó. Q-learning là một …

Giải thích q-learning trong học – tăng – cường (reinforcement learning) Read More »