Hướng dẫn cách sử dụng REST API trong Flask với SQLAlchemy và Marshmallow

Chào các bạn, Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng REST API ( Create, Read, Update, Delete) trong flask với SQLAlchemy như là cơ sở dữ liệu và Marshmallow như là một schema để dễ dàng chuyển đổi dữ liệu từ SQLAlchemy sang định dạng JSON. Bước 1: Nhập các thư …

Hướng dẫn cách sử dụng REST API trong Flask với SQLAlchemy và Marshmallow Read More »