Giải thích ý nghĩa của t-test

Công thức toán học này trông có vẻ bí hiểm nhưng thực ra bạn hoàn toàn có thể làm chủ được nó nếu bạn hiểu được hai động lực quan trọng đằng sau nó : phần tử số (ở phía trên) và phần mẫu số (ở phía dưới).