Phần mềm đủ tốt

/* Lấy cảm hứng và lược dịch từ cuốn sách ” Lập trình viên thực dụng” của Andrew Hunt và David Thomas */ Có một câu chuyện đùa như thế này : một công ty Mỹ đặt hàng 100,000 mạch điện tử tích hợp với một công ty Nhật. Một phần của tài liệu tiêu …

Phần mềm đủ tốt Read More »