Công thức tính R-bình phương

Công thức của được tính như sau: hay trong đó: Sum squared regression (SSR) là phần dư bình phương hồi quy. Total sum of squares (SST) là phần dư bình phương so với giá trị trung bình. Liệu cao có nghĩa là mô hình tốt? KHÔNG! Trong khoa học dữ liệu, nếu chúng ta chỉ …

Công thức tính R-bình phương Read More »