TF-IDF và Cosine Similarity

Bài viết này được lấy cảm hứng từ bài viết “Tf-Idf and Cosine Similarity” của tác giả Jana Vembunarayanan. Cá nhân mình rất thích các bài viết về kỹ thuật với văn phong rõ ràng, sử dụng ví dụ dễ hiểu để mô tả những technical concept. Mình thấy bài viết của tác giả Jana đã …

TF-IDF và Cosine Similarity Read More »