Quyền tác giả vs Quyền sáng chế

Hello everyone, Đây là bài lược dịch của mình về sự khác nhau giữa quyền tác giả (copyrights) và quyền sáng chế (patent) trong phần mềm máy tính. Mình đang tìm hiểu về những khía cạnh pháp luật này trong lĩnh vực phần mềm và cảm thấy nó khá thú vị nên quyết định bỏ …

Quyền tác giả vs Quyền sáng chế Read More »