Tìm hiểu về Collaborative Filtering

Collaborative Filtering (CF – hay tạm dịch là lọc cộng tác) là một kỹ thuật hay trong xử lý dữ liệu mà cụ thể là trong mảng Recommender Systems (hay tạm dịch là hệ thống tư vấn). Đã bao giờ bạn vào Youtube và nhìn thấy một vài video mà Youtube tự đề xuất cho …

Tìm hiểu về Collaborative Filtering Read More »