Tìm hiểu về mạng nơron tích chập (convolutional neural networks)

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) đã chứng kiến ​​sự phát triển vượt bậc trong việc thu hẹp khoảng cách giữa khả năng của con người và máy móc. Các nhà nghiên cứu và những người đam mê đã làm việc trên nhiều khía cạnh của lĩnh vực này để tạo ra những điều tuyệt …

Tìm hiểu về mạng nơron tích chập (convolutional neural networks) Read More »