Giải thích phương trình Bellman

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về phương trình Bellman, phương trình được xem là trung tâm trong nhiều thuật toán của học tăng cường (reinforcement learning). Tác nhân theo hàm giá trị (Value-based Agents) Hãy nhớ rằng mục tiêu của tác nhân (agent) là tìm ra một chuỗi các hành động …

Giải thích phương trình Bellman Read More »