Sơn hà cẩm tú – Thái bình thảo mộc

Bức tranh “Sơn hà cẩm tú” của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ được treo trong phòng đại yến của Dinh Độc Lập. Bức tranh khá ấn tượng với tôi trong một ngày đi thăm Dinh. Nguồn: (1) Wikipedia