Sơn hà cẩm tú – Thái bình thảo mộc

Bức tranh “Sơn hà cẩm tú” của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ được treo trong phòng đại yến của Dinh Độc Lập. Bức tranh khá ấn tượng với tôi trong một ngày đi thăm Dinh.

Sơn hà cẩm tú – Ngô Viết Thụ (1)

Nguồn:

(1) Wikipedia

Chia sẻ bài viết

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top