[Power BI] Trực quan hoá kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020

Đây là project visualize kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Báo cáo dạng descriptive, interactive report.