[Power BI] Trực quan hoá kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020

Chào các bạn,

Đây là project visualize kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Báo cáo dạng descriptive, interactive report. Một số mô tả trong báo cáo:

  1. Điểm trung bình và số lượng bài thi của từng môn
  2. Phân bố số lượng bài thi theo từng nhóm điểm.
  3. Bảng top 100 ID thí sinh đạt điểm cao nhất, ở đây chúng ta có thể thấy chỉ có 5/100 thí sinh top 100 thuộc nhóm môn thi tự chọn Lý/Hoá/Sinh
  4. Có một nhóm nhỏ thí sinh đạt 9 điểm trở lên ở cả 3 môn: Toán, Văn, Anh
  5. Top 10 ID thí sinh điểm cao nhất từng khối thi.
  6. Một trang thể hiện điểm của từng thí sinh ở từng môn, so sánh với điểm trung bình quốc gia ở từng môn.
  7. Một clustered bar chart có thể interact để so sánh kết quả thi giữa các thí sinh với nhau.

Project có sử dụng một tính năng tăng cường (augmented feature) của Power BI là Smart Narrative. Đây là một tính năng điện toán của Power BI để nhìn vào dữ liệu và tự động tạo ra descriptive cho dữ liệu. Smart Narrative là một tính năng tăng cường hiếm hoi có thể được chia sẻ public. Hầu hết các tính năng tăng cường khác thì các bạn cần có bản Pro hoặc Premium để có thể chia sẻ với nhau.

Chia sẻ bài viết

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top