[Power BI] Trực quan hoá dữ liệu kinh tế ASEAN qua chỉ số GDP

Chào các bạn,

Trong bài này tôi sẽ visualize GDP của các nước ASEAN theo dữ liệu của ngân hàng thế giới. Project này có sử dụng một visual chart rất hay trong Power BI là racing bar chart. Trong project này, tôi đã highlight bar chart của Việt Nam để người đọc báo cáo có thể dễ dàng so sánh được vị trí của Việt Nam so với các quốc gia trong khu vực dưới góc độ GDP.

Nếu tính theo tổng GDP thì Indonesia là nước dẫn đầu ASEAN, còn theo GDP đầu người thì Singapore là cao nhất. Việt Nam có tốc độ tăng trưởng GDP đều đặn từ 1990, đặc biệt GDP của Việt Nam tăng rất nhanh kể từ 2005 đến nay.

Dữ liệu của project được connect trực tiếp với API của World Bank.

About Author

Chia sẻ bài viết

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top