Một vài suy nghĩ về tính năng Remote Development trong Visual Studio Code

Trong một số ngữ cảnh, việc sử dụng remote development là hữu ích hơn hẳn so với development bằng local machine. Cách thức sử dụng remote development hay gặp nhất là sử dụng container.

Một số lợi ích của remote development:

  1. Phát triển source code trên cùng một hệ điều hành mà bạn sẽ triển khai cho production.
  2. Tách biệt môi trường phát triển để tránh ảnh hưởng đến cấu hình máy local.
  3. Giúp những lập trình viên mới dễ dàng bắt đầu với dự án và giữ cho mọi người có một môi trường phát triển giống như nhau.
  4. Sử dụng các công cụ hoặc runtime không có sẵn trên hệ điều hành của máy local hoặc quản lý nhiều phiên bản khác nhau của chúng.
  5. Truy cập môi trường phát triển hiện có từ nhiều máy trạm hoặc nhiều vị trí khác nhau.
  6. Thuận lợi trong việc debug ứng dụng đang chạy ở một nơi khác, chẳng hạn như trang web của khách hàng hoặc trên đám mây.

Và đây là một ngữ cảnh mà việc sử dụng remote development là tối ưu nhất: Giả sử bạn làm việc tại một công ty tư vấn phần mềm về nhiều ngôn ngữ lập trình và runtime khác nhau. Tất cả các nhà phát triển phần mềm (software developer) đang sử dụng Visual Studio Code. Công ty có hàng chục dự án đang được thực hiện, mỗi dự án có yêu cầu về ngôn ngữ và runtime riêng. Các nhà phát triển phần mềm cần làm việc trên bất kỳ dự án nào mà không cần phải setup hoặc định cấu hình máy của họ trước ( có thể cần tới 1 ngày để setup dependencies cho từng project khác nhau, và điều tệ hơn là môi trường của các developers cũng chưa chắc giống nhau do sự khác biệt về version và máy local. Thậm chí nếu việc setup 100% correct thì việc chuyển đổi back and forth giữa các dự án cũng gần như là không thể ).

Như vậy, các bạn đã thấy được những lợi ích vô cùng lớn của remote development. Tính năng này được Visual Studio Code giới thiệu trong khoảng 3 năm trở lại đây và mình tin rằng nó sẽ là xu hướng trong việc phát triển phần mềm trong tương lai.

Các bạn có thể bắt đầu tìm hiểu về remote development trong VS Code tại các link bên dưới.

Link tham khảo:

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/use-docker-container-dev-env-vs-code/

https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers-tutorial

https://blogs.sap.com/2020/06/03/visual-studio-code-remote-containers-a-way-to-provide-consistent-and-isolated-development-environments-for-your-ui5-development/

 

About Author

Chia sẻ bài viết

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top