MITx : 2.830.1x Manufacturing Process Control: Variation Modeling and Control

Tôi vừa hoàn thành xong một khóa học online trên Edx về Manufacturing Process Control (Điều khiển Quy Trình Sản xuất) của trường đại học MIT. (MITx : 2.830.1x Manufacturing Process Control: Variation Modeling and Control). Giảng viên chính xuyên suốt khóa học là giáo sư Hardt. Đây có lẽ là một trong những khóa học hay nhất về Process Control bất kể là online hay on-campus mà các bạn có thể học được. Nếu bạn là một process engineer, tôi highly recommend là bạn nên tham khảo khóa học này vì nó sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều :).

Điểm tổng kết khóa học của tôi là 72/100.

Chia sẻ bài viết

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top