Cửa Đại

Cửa Đại – Nơi hai con sông Thu Bồn và Trường Giang cùng nhau đổ ra biển (ảnh chụp từ cầu Cửa Đại – 12/2018)

Chia sẻ bài viết

Leave a Comment

Your email address will not be published.