lập trình

Một vài suy nghĩ về tính năng Remote Development trong Visual Studio Code

Trong một số ngữ cảnh, việc sử dụng remote development là hữu ích hơn hẳn so với development bằng local machine. Cách thức sử dụng remote development hay gặp nhất là sử dụng container. Một số lợi ích của remote development: Phát triển source code trên cùng một hệ điều hành mà bạn sẽ triển …

Một vài suy nghĩ về tính năng Remote Development trong Visual Studio Code Read More »

Hướng dẫn cách chạy DynamoDB Local với Python

Chào các bạn, DynamoDB là một No-SQL database rất nổi tiếng của Amazon. Tuy nhiên vì rất nhiều lý do (trong đó lý do chính là $), bạn không thể làm việc trực tiếp với dịch vụ database của Amazon được nhưng bạn đang rất cần hiểu được cách sử dụng DynamoDB – thì đây …

Hướng dẫn cách chạy DynamoDB Local với Python Read More »

Hướng dẫn cách chạy Apache Pulsar Local với Python

Chào các bạn, Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn step-by-step cách xây dựng một mô hình gửi/nhận tin nhắn với Apache Pulsar. Bước 1: Sử dụng docker container của Apache Pulsar với câu lệnh docker pull apachepulsar/pulsar Bước 2: Chạy docker với câu lệnh docker run -it \ -p 6650:6650 \ -p 8080:8080 …

Hướng dẫn cách chạy Apache Pulsar Local với Python Read More »

Hướng dẫn cách chạy AWS SQS Local với Python

Chào các bạn, Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách chạy dịch vụ AWS SQS của Amazon trong môi trường local với docker container. Bước 1: Mở đường link bên dưới, copy file docker-compose.yml vào folder làm việc của các bạn. https://github.com/localstack/localstack Nội dung của file docker-compose.yml tương tự như bên dưới. version: …

Hướng dẫn cách chạy AWS SQS Local với Python Read More »

Xây dựng một mô hình học máy phân loại đa lớp (multi-class classification)

Kỹ thuật học máy có giám sát là việc huấn luyện mô hình với đầu vào là một tập hợp các tính năng (features) và đầu ra là một nhãn (label) bằng cách sử dụng tập dữ liệu có chứa các giá trị nhãn đã biết. Bạn có thể nghĩ về hàm này như thế …

Xây dựng một mô hình học máy phân loại đa lớp (multi-class classification) Read More »

Application with Breath First Search algorithm in C#

This application finds the relationship of actors using breath – first search algorithm. This is my own version of “Six degrees of Kevin Bacon” game.  Big O analysis Worst case time performance:Ο(|V|+|E|) = Ο(bd)Worst case space complexity:Ο(|V|) = Ο(bd) WhereV : number of vertices of the graphE : number of edges of the graphd : the depth of the …

Application with Breath First Search algorithm in C# Read More »

Scroll to Top