khoa học dữ liệu

A collection of articles about data analysis, machine learning and their related fields

Xây dựng một mô hình học máy phân loại đa lớp (multi-class classification)

Kỹ thuật học máy có giám sát là việc huấn luyện mô hình với đầu vào là một tập hợp các tính năng (features) và đầu ra là một nhãn (label) bằng cách sử dụng tập dữ liệu có chứa các giá trị nhãn đã biết. Bạn có thể nghĩ về hàm này như thế …

Xây dựng một mô hình học máy phân loại đa lớp (multi-class classification) Read More »

[Power BI] Trực quan hoá hệ thống công suất các nhà máy điện tại Việt Nam

Chào các bạn, Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu một demo project về trực quan hoá hệ thống nhà máy điện Việt Nam sử dụng Power BI. Raw data của project được lấy từ nguồn mở Wikipedia. Trong project này có một số tính năng khá hay, bao gồm: Thiết kế một report …

[Power BI] Trực quan hoá hệ thống công suất các nhà máy điện tại Việt Nam Read More »

[Power BI] Visualizing H1B VISA in 2018 with AI – driven augmented features

Hello everyone, In this post, we will look at USA H1B Visa application status in 2018 through data visualization in Power BI. The raw data of this report is from Kaggle website which you can download from Get raw data button. One of the core features of Analytics and Business Intelligence platform is the AI …

[Power BI] Visualizing H1B VISA in 2018 with AI – driven augmented features Read More »

[Power BI] Building a Bump Chart with Charticulator

Hello everyone, In this post, I will show you how to build a bump chart in Power BI which using chart template from Charticulator. Charticulator is a new great way for data visualization which includes many outstanding charts. Charticulator is a product from Microsoft Research, there is some papers from the team for it which …

[Power BI] Building a Bump Chart with Charticulator Read More »

Những phương pháp tốt nhất khi xây dựng mô hình dữ liệu trong Microsoft Power BI

Chào các bạn, Trong bài viết hôm nay tôi sẽ chia sẻ một số phương pháp tốt nhất (best practices) khi xây dựng mô hình dữ liệu (data modeling) trong Microsoft Power BI. Các phương pháp này sẽ phát huy tác dụng tốt nhất khi project của các bạn bắt đầu scaling ( dataset có …

Những phương pháp tốt nhất khi xây dựng mô hình dữ liệu trong Microsoft Power BI Read More »

[Power BI] Trực quan hoá dữ liệu kinh tế ASEAN qua chỉ số GDP

Chào các bạn, Trong bài này tôi sẽ visualize GDP của các nước ASEAN theo dữ liệu của ngân hàng thế giới. Project này có sử dụng một visual chart rất hay trong Power BI là racing bar chart. Trong project này, tôi đã highlight bar chart của Việt Nam để người đọc báo cáo …

[Power BI] Trực quan hoá dữ liệu kinh tế ASEAN qua chỉ số GDP Read More »

Scroll to Top