Viet Huynh

I'm Viet, the founder of this website with 8+ years experience in data analytics. My sharing is focus on data, which specialise on both Analytics and Business Intelligence platform as well as Data Science and Machine Learning platform.

Đọc báo cáo của IDC về đánh giá các công ty đào tạo IT tốt nhất năm 2021

Trong bài này mình xin giới thiệu với mọi người kết quả của bản báo cáo của IDC về đánh giá các công ty dịch vụ đào tạo IT (IT Training Vendors) năm 2021. Kết quả đánh giá các công ty IT Training như bên dưới. Trục y: Capabilities: đánh giá năng lực, danh mục …

Đọc báo cáo của IDC về đánh giá các công ty đào tạo IT tốt nhất năm 2021 Read More »

Liệu nền tảng low-code sẽ là tương lai của ngành IT?

Low-code doesn’t mean low-powered. Nền tảng phát triển low-code được định nghĩa là các sản phẩm/ dịch vụ đám mây cho phát triển phần mềm sử dụng các trực quan (visual), kỹ thuật khai báo (declarative techniques) thay vì sử dụng ngôn ngữ lập trình. Đồng thời, các sản phẩm/ dịch vụ đám mây này …

Liệu nền tảng low-code sẽ là tương lai của ngành IT? Read More »

Một vài suy nghĩ về tính năng Remote Development trong Visual Studio Code

Trong một số ngữ cảnh, việc sử dụng remote development là hữu ích hơn hẳn so với development bằng local machine. Cách thức sử dụng remote development hay gặp nhất là sử dụng container. Một số lợi ích của remote development: Phát triển source code trên cùng một hệ điều hành mà bạn sẽ triển …

Một vài suy nghĩ về tính năng Remote Development trong Visual Studio Code Read More »

Hướng dẫn cách chạy DynamoDB Local với Python

Chào các bạn, DynamoDB là một No-SQL database rất nổi tiếng của Amazon. Tuy nhiên vì rất nhiều lý do (trong đó lý do chính là $), bạn không thể làm việc trực tiếp với dịch vụ database của Amazon được nhưng bạn đang rất cần hiểu được cách sử dụng DynamoDB – thì đây …

Hướng dẫn cách chạy DynamoDB Local với Python Read More »

Hướng dẫn cách chạy Apache Pulsar Local với Python

Chào các bạn, Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn step-by-step cách xây dựng một mô hình gửi/nhận tin nhắn với Apache Pulsar. Bước 1: Sử dụng docker container của Apache Pulsar với câu lệnh docker pull apachepulsar/pulsar Bước 2: Chạy docker với câu lệnh docker run -it \ -p 6650:6650 \ -p 8080:8080 …

Hướng dẫn cách chạy Apache Pulsar Local với Python Read More »

Hướng dẫn cách chạy AWS SQS Local với Python

Chào các bạn, Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách chạy dịch vụ AWS SQS của Amazon trong môi trường local với docker container. Bước 1: Mở đường link bên dưới, copy file docker-compose.yml vào folder làm việc của các bạn. https://github.com/localstack/localstack Nội dung của file docker-compose.yml tương tự như bên dưới. version: …

Hướng dẫn cách chạy AWS SQS Local với Python Read More »

Xây dựng một mô hình học máy phân loại đa lớp (multi-class classification)

Kỹ thuật học máy có giám sát là việc huấn luyện mô hình với đầu vào là một tập hợp các tính năng (features) và đầu ra là một nhãn (label) bằng cách sử dụng tập dữ liệu có chứa các giá trị nhãn đã biết. Bạn có thể nghĩ về hàm này như thế …

Xây dựng một mô hình học máy phân loại đa lớp (multi-class classification) Read More »

Scroll to Top