Viet Huynh

I'm Viet, the founder of this website with 6+ years experience in data analytics. My sharing is focus on data, which specialize on both Analytics and Business Intelligence platform as well as Data Science and Machine Learning platform.

Hướng dẫn cách chạy DynamoDB Local với Python

Chào các bạn, DynamoDB là một No-SQL database rất nổi tiếng của Amazon. Tuy nhiên vì rất nhiều lý do (trong đó lý do chính là $), bạn không thể làm việc trực tiếp với dịch vụ database của Amazon được nhưng bạn đang rất cần hiểu được cách sử dụng DynamoDB – thì đây …

Hướng dẫn cách chạy DynamoDB Local với Python Read More »

Hướng dẫn cách chạy Apache Pulsar Local với Python

Chào các bạn, Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn step-by-step cách xây dựng một mô hình gửi/nhận tin nhắn với Apache Pulsar. Bước 1: Sử dụng docker container của Apache Pulsar với câu lệnh docker pull apachepulsar/pulsar Bước 2: Chạy docker với câu lệnh docker run -it \ -p 6650:6650 \ -p 8080:8080 …

Hướng dẫn cách chạy Apache Pulsar Local với Python Read More »

Hướng dẫn cách chạy AWS SQS Local với Python

Chào các bạn, Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách chạy dịch vụ AWS SQS của Amazon trong môi trường local với docker container. Bước 1: Mở đường link bên dưới, copy file docker-compose.yml vào folder làm việc của các bạn. https://github.com/localstack/localstack Nội dung của file docker-compose.yml tương tự như bên dưới. version: …

Hướng dẫn cách chạy AWS SQS Local với Python Read More »

Xây dựng một mô hình học máy phân loại đa lớp (multi-class classification)

Kỹ thuật học máy có giám sát là việc huấn luyện mô hình với đầu vào là một tập hợp các tính năng (features) và đầu ra là một nhãn (label) bằng cách sử dụng tập dữ liệu có chứa các giá trị nhãn đã biết. Bạn có thể nghĩ về hàm này như thế …

Xây dựng một mô hình học máy phân loại đa lớp (multi-class classification) Read More »

Best practices khi làm việc với logging trong Python

Logging là một yêu cầu không thể thiếu của mọi chương trình phần mềm khi sử dụng trong môi trường production. Với logging, các lập trình viên có thể truy cập được tình trạng của phần mềm. Đồng thời, sự phát triển của các dịch vụ đám mây về quản lý ứng dụng APM ( …

Best practices khi làm việc với logging trong Python Read More »

[Power BI] Trực quan hoá hệ thống công suất các nhà máy điện tại Việt Nam

Chào các bạn, Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu một demo project về trực quan hoá hệ thống nhà máy điện Việt Nam sử dụng Power BI. Raw data của project được lấy từ nguồn mở Wikipedia. Trong project này có một số tính năng khá hay, bao gồm: Thiết kế một report …

[Power BI] Trực quan hoá hệ thống công suất các nhà máy điện tại Việt Nam Read More »

[Power BI] Visualizing H1B VISA in 2018 with AI – driven augmented features

Hello everyone, In this post, we will look at USA H1B Visa application status in 2018 through data visualization in Power BI. The raw data of this report is from Kaggle website which you can download from Get raw data button. One of the core features of Analytics and Business Intelligence platform is the AI …

[Power BI] Visualizing H1B VISA in 2018 with AI – driven augmented features Read More »